Καταβολή επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 29 Απριλίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης:      Δικαιούχοι, 282.064  –  34.230.432.37 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:  Δικαιούχοι, 222.084  –  46.051.366.05 ευρώ

– Αναπηρικά:                      Δικαιούχοι, 169.263.  –  71.139.749.42 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή:    Δικαιούχοι,          785   –        242.478.09 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών:        Δικαιούχοι,         6.172  –        217.542.10 ευρώ

-Επίδομα Τέκνων Θανόντων

σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι ,       6       –                  6.000 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης:             Δικαιούχοι, 12.122     –           12.182.000 ευρώ

-Επίδομα Ορεινών Περιοχών:  Δικαιούχος, 1      –                        600 ευρώ

-Κόκκινα Δάνεια:                Δικαιούχοι,  2.229         –        146.017.28 ευρώ

-Πρόγραμμα επιδότησης Α’ κατοικίας

λόγω Covid-19 / Γέφυρα:  Δικαιούχοι,   3.775    –   545.496.76 ευρώ

-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

(ν. 1296/1982):                  Δικαιούχοι, 18.062  –   6.170.961.40 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης

Υπερηλίκων :                      Δικαιούχοι, 16.853 –  5.096.227.76 ευρώ

-‘Έξοδα Κηδείας:                Δικαιούχοι,      421   –      335.170.72 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής:         Δικαιούχοι,      423.   –     210.318.39 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 734.260

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: 176.574.365.34 ευρώ

 Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Αναδοχής εδώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων  Υπερηλίκων εδώ 

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  εδώ

-Επίδομα Παιδιού εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.