Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 28 και 29.05.2022 και καθ΄ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Ηλία Ηλιού, περιοχής Δήμου Αθηναίων, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αμβροσίου Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με την Λ. Βουλιαγμένης, εναλλάξ και στα δύο  ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.